ELMA - Έντυπο Εισαγωγής Μετοχών από διανομή μερίσματος

Η Εταιρεία ELMA Holdings Public Company Ltd ανακοινώνει το Έντυπο ημερομηνίας 18 Ιανουαρίου, 2010, σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 63.332.749 νέων μετοχών που προέκυψαν από τη διανομή μερίσματος υπό μορφή μετρητών και υπό μορφή μετοχών ονομαστικής αξίας 9 σεντ εκάστη.

Το πιο πάνω έντυπο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή α) στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.elma.com.cy, καθώς επίσης και β) στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy.

 

Έντυπο Εισαγωγής Μετοχών.pdf