ELMA - Προειδοποίηση Αποτελέσματος και Μέρισμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ELMA Holdings Public Company Ltd σε συνεδρίαση που ξεκίνησε την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009 και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, 2009 αφού εξέτασε τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα του συγκροτήματος απεφάσισε τα πιο κάτω:

1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αφού ανασκόπησε τις μέχρι σήμερα εργασίες του συγκροτήματος απεφάσισε όπως πληροφορήσει το Χρηματιστήριο και τους επενδυτές εν γένει, ότι τα αποτελέσματα για το έτος 2009 προβλέπονται να είναι σημαντικά βελτιωμένα σε σύγκριση με το έτος 2008. Τούτο οφείλεται αποκλειστικά στη θετική πορεία του ΧΑΚ και των άλλων διεθνών Χρηματιστηρίων στα οποία το συγκρότημα επενδύει.

2.    Όπως διανεμηθεί μέρισμα προς τους μετόχους ως εξής:

 

  • Διανομή 1 (ένα) σέντ ανά μετοχή υπό μορφή μετρητών.

 

  • Και, διανομή μερίσματος 2 (δύο) σέντ ανά μετοχή υπό μορφή μετοχών με τιμή έκδοσης την ονομαστική αξία των μετοχών της εταιρείας δηλαδή 9 (εννέα) σέντ. Η έκδοση νέων μετοχών ως μέρισμα προς τους μετόχους θα πραγματοποιηθεί στη βάση καθαρού μερίσματος. Για την καταβολή τόσο του μερίσματος σε μετρητά όσον και του μερίσματος υπό μορφή μετοχών θα χρησιμοποιηθούν κέρδη του 2006 και του 2007 ως και από τα υφιστάμενα αποθεματικά της εταιρείας. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα τεθεί προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου, 2009 και ώρα 10 το πρωί στα γραφεία της εταιρείας στo Μέγαρο SILVEX, Λεωφόρος Γρίβα Διγενή 54, 6ος όροφος στην Λευκωσία.

3.    Δικαιούχοι του μερίσματος, τόσο σε μετρητά όσον και σε μετοχές θα είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στα αρχεία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (Ημερομηνία Αρχείου) η οποία θα έπεται της ημερομηνίας σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και η οποία θα ανακοινωθεί σε εύθετο χρόνο μετά από σχετική διαβούλευση με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009.

4.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απεφάσισε επίσης τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η οποία θα γίνει την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, 2009 στα γραφεία της εταιρείας και ώρα 10:00 το πρωί, για να τεθεί προς έγκριση το πιο κάτω ειδικό ψήφισμα:

«ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Δια του παρόντος ψηφίσματος αποφασίζεται όπως εγκριθεί το προτεινόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μέρισμα προς 1 (ένα) σέντ ανά μετοχή σε μετρητά ως και επιπρόσθετα 2 (δύο)  σέντ ανά μετοχή υπό μορφή μετοχών. Για το εν λόγω μέρισμα θα χρησιμοποιηθούν κέρδη του 2006 και 2007 ως και υφιστάμενα αποθεματικά της εταιρείας. Η αποπληρωμή των εξ ολοκλήρου αποπληρωμένων μετοχών από του υπό έγκριση μερίσματος των δύο σέντ ανά μετοχή θα γίνει στην ονομαστική τους αξία των 9 σέντ ανά μετοχή. Εγκρίνεται επομένως η έκδοση 63 (εξήντα τριών) εκατομμυρίων περίπου νέων μετοχών.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει στην εκτέλεση και εφαρμογή του παρόντος ψηφίσματος και εκδώσει τις νέες μετοχές και όπως, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για  την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο.»